2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.8. A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése

2.6.8.6. A zenei tehetség fejlesztésének főbb gyakorlati aspektusai

2.6.8.6.2. A gyorsítás lehetőségei

A tehetséggondozás hatékonyságának növeléséhez nagyobb gondot kell fordítani a gyorsítás formáira is. Ezek közoktatásunkban sajnálatosan kevéssé terjedtek el, azonban a hazai zenei tehetséggondozásban fellelhetőek. A zeneiskolák már iskolába lépés előtt is fogadják a gyerekeket, gyakran előfordul az is, hogy egyes tanulók egy év alatt két osztályt végeznek el, a legkiemelkedőbbek pedig lehetőséget kapnak tízéves koruktól a zeneakadémiai tanulmányokra, miközben a közismereti tárgyakból a korosztályuknak megfelelő képzést kapják.