2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.11. A táncos tehetség felismerése és fejlesztése

2.6.11.2. A táncos tehetség azonosítása

A táncpedagógia kiemelt célja a táncos tehetségek azonosítása, fejlesztése, a szakirányú továbbtanulás támogatása, a tehetségek pályára irányítása, amely alapvetően többirányú. A táncpedagógus és a táncművészképzés közép- és felsőfokon nyújt képzési lehetőséget és színteret a tehetséges táncosok számára, illetve egyetemi szinten a koreográfusok (meglehetősen kis számban) képzése is zajlik. A táncosok alapképzése nagy létszámmal az alapfokú művészeti iskolákban valósul meg, ezért ennek az intézménytípusnak igen nagy szerepe van a tánctehetségek azonosításában és gondozásában. A tehetséget sokféle aspektusból vizsgálhatjuk. Az egytényezős tehetségmodellek közül a Terman-féle modell az átlag feletti intelligenciával azonosítja a tehetséget, míg Scheifele koncepciója alapján a tehetség egyenlő a kreativitással. A többtényezős modellek, mint pl. Renzulli, Mönks és Renzulli, Czeizel, Gagnè (Balogh, 2004, 1948.) modelljei rávilágítanak arra, hogy a tehetség nem egyetlen tényező függvénye, hanem bonyolultabb, soktényezős rendszer, és ennek alapján rendszerszemléletű megközelítést igényel a felismerése, azonosítása.

Dr. Jakabné dr. Zórándi Mária (az egyetem egykori rektora volt 2009–2010-ben) támogatásával 2009-ben a Magyar Táncművészeti Egyetem (akkor Főiskola) partnerintézményeiben megvalósult kutatásban 14 iskola vett részt az ország különböző pontjairól, 13 alapfokú művészeti iskola és egy művészeti középiskola. A Mönks–Renzulli-féle többtényezős tehetségmodell alapján meghatározott tehetségkoncepció (tehetség = kreativitás, motiváció, kivételes képességek, amelyeket befolyásol az iskola, a kortársak és a család) alapján 100 táncpedagógus nyilatkozott arról, hogy milyen tényezők alapján tekintik tehetségígéretnek a táncos növendékeiket, milyen szempontokat, kritériumokat tartanak fontosnak a pedagógusok a tehetségazonosításban, továbbá milyen tehetségsegítő módszereket alkalmaznak.

A modell alapján a kivételes táncos képességek mellett a kreativitás szintjét és a motiváció minőségét, milyenségét vizsgáltuk, továbbá kikértük a környezet, a pedagógusok, a kortársak és a család véleményét.