2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.11. A táncos tehetség felismerése és fejlesztése

2.6.11.2. A táncos tehetség azonosítása

2.6.11.2.3. A táncos motivációja

A motivációs folyamatok meghatározzák a táncos viselkedésének irányát, tevékenységének intenzitását és eredményességét. Ahhoz, hogy a gyermek, a táncos motivációja kialakuljon, szükség van incentív ingerekre, amelyek sokfélék lehetnek, pl. egy táncház, táncos film, táncos helyzetek, táncos előadás, bál, lakodalom, televíziós műsor, pörgős szoknya, csapásolás. Meghatározó a szülői biztatás és a kortársak döntése, szerepvállalása is.

A motiváció, a feladat iránti elkötelezettség folyamatos és tudatos fejlesztés eredményeként alakul ki a tanulóban, amelyet sokféle tényező és hatás befolyásol. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy mi a különbség az átlagos és a tehetséges táncos motivációja között. A táncpedagógusok véleménye és tapasztalata alapján a következő motivációs tényezők jellemzőek a tehetséges táncos tanulókra.

Intrinzik motiváció: Az átlagos és a tehetséges táncos összehasonlítása során a mérési eredményeink szerint szignifikáns eltérés volt kimutatható a behódolás és a belső motiváció tekintetében. Az átlagos teljesítményt nyújtó tanulókra jellemző a behódolás, míg a tehetséges táncosok esetében a belső, intrinzik motiváció játszik szerepet a pedagógusok véleménye alapján. Az azonosulás tekintetében nem mutatható ki szignifikáns különbség.

Lényeges külső motivációs tényező a kortársak hatása, véleménye, viszonyulása. Hozzájárulhat a belső motiváció kialakulásához, de el is távolíthatja a táncost a cél elérésétől, attól függően, hogy mennyire erős a hatás, amelyet a kortársak kifejtenek pozitív vagy negatív irányban. A kortársak tekintetében megfigyelhető egyszerre kétirányú hatásmechanizmus is. A tánc-csoportban együttműködő, közös célért dolgozó fiatalok közösségének egymásra hatása, valamint a táncos közösségeken túli, az iskolai közösségben megnyilvánuló hatásmechanizmusok, amelyek többnyire egymásnak feszülő ellentétes hatások. Az, hogy melyik kerekedik felül, függ a táncos fiatal érettségétől, személyiségétől, sikerességétől. Meghatározó a családi értékrend is abban a tekintetben is, hogy a tánc melyik műfaját tartják fontosnak gyermekük fejlődése során, milyen a család ízlése. A pedagógus véleménye pedig akár egy életre meghatározó lehet, pozitív és negatív irányban egyaránt.