2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.11. A táncos tehetség felismerése és fejlesztése

2.6.11.3. A táncos tehetségkoncepció

Az alábbi táncos tehetségkoncepció, a Renzulli-modellt követve, a kutatásban részt vevő 100 pedagógus véleményének elemzése alapján született.

Tehetségígéret az a táncos tanuló,

aki átlag feletti képességekkel rendelkezik:

általános képességek terén: kimagasló megfigyelési és koncentrációs képességekkel rendelkezik, lényegfeltáró és absztrakt gondolkodása fejlett, képes a társas együttműködésre, fizikailag bírja a terhelést,

speciális képességek terén: kimagasló ritmusérzék, zenei érzék, mozgáskoordináció, térérzék, utánzó képesség, formaérzék, dinamikai képesség, improvizációs képesség, koordinációs képesség, fejlett kinesztetikus érzékelés, előadói képesség jellemzi.

aki magas fokú kreativitással rendelkezik, amelynek megnyilvánulásai:

jó megfigyelő, szereplési vágy jellemzi, ötletgazdag a játékok megvalósítása közben, technikás, ügyes megmozdulásai vannak,

sok kérdést tesz fel, újszerűen oldja meg a feladatot, új szabályt alkot, többféle megoldást is ad a problémára,

néhány táncelemből már képes improvizálni, ötletgazdagság, a tánc újraalkotása, technikai sokszínűség, újszerű feladatmegoldások jellemzik,

jó a lélekjelenléte a tánc közbeni helyzet megoldásához,