2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.11. A táncos tehetség felismerése és fejlesztése

2.6.11.5. A táncos tehetségek fejlesztésének lehetséges módszerei

2.6.11.5.6. A gyenge oldal fejlesztése

A táncos tehetség fejlesztése nemcsak az erős oldalra irányul és nemcsak táncszakmai szempontból fontos, hanem azokon a területeken is szükséges a támogatás, amelyek esetleg a tehetség kibontakozását gátolják. A pozitív énkép és önbizalom erősítése szükséges ahhoz, hogy a táncos képes legyen önmagát felvállalva mások előtt improvizálni. A társas együttműködés és a kommunikáció fejlesztését egyaránt szolgálják a drámajátékok, gyakorlatok. A tehetségfejlesztő programok során mélyebb szakmai elemzésre és véleményformálásra, véleménynyilvánításra van lehetőség, ezzel fejlődik a vállalkozói képesség, a szaknyelvi szókincs, a vitakultúra, a verbalitás.