2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.11. A táncos tehetség felismerése és fejlesztése

2.6.11.5. A táncos tehetségek fejlesztésének lehetséges módszerei

A következőkben a táncos tehetségfejlesztés alkalmazott módszereit mutatjuk be, amelyek egyrészt az erős oldal fejlesztését szolgálják, másrészt a gyenge oldal támogatását, a személyiség integrációját segítik. A táncos fejlesztő programok lényeges eleme a tánctechnikai fejlesztés, az alapképzéshez képest annak gazdagítása, mélyítése, a belső képek, mentális képek módszer, a mozgáskogníció fejlesztése, az improvizáció és a koreográfia alkalmazása. A táncos tehetség gyenge oldalának fejlesztéséhez alkalmazott, bevált pedagógiai eszköz a drámajáték.