2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.15. A szociális tehetség és fejlesztésének lehetőségei

2.6.15.3. A szociális és az érzelmi kompetencia fejlesztése

A szociális viselkedés működésében közreműködő komponensek (nevezhetjük ezeket a társas/szociális és/vagy érzelmiintelligencia-, kompetencia-összetevőknek) fejlesztése nagyon fontos már kisgyermekkortól kezdve. Mivel ezek szociális helyzetekben, szituációkban, interakciókban fejlődnek, ezért az intézményes háttér, az óvoda és az iskola rengeteget tehet a hatékony fejlesztés érdekében. Vannak persze különbségek, hogy melyik gyerek milyen háttérrel, szociális tudással, társas intelligenciával rendelkezik egy adott csoporton, osztályon belül, de épp ezekből kiindulva lehetséges a fejlődés segítése. A társas kapcsolatokban és interakciókban ugyanis a tudatos fejlesztés során mindenki számára adott a fejlődés lehetősége, csak éppen más típusú képességei, készségei fognak fejlődni a gyerekeknek. Egy csoportos tevékenység vagy játék során például a jó szociálisprobléma-megoldó képességgel rendelkezőnek gyakorolnia kell a másik ötleteinek a meghallgatását, az együttműködést, még akkor is, ha az adott probléma megoldása során az ő ötlete sokkal hatékonyabb a többiekénél. De ugyanebben a szituációban például a félénk, megszólalni nem merő gyerekek is lehetőséget kapnak, hogy verbális és nonverbális kommunikációjukat fejlesszék.