2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.15. A szociális tehetség és fejlesztésének lehetőségei

Zsolnai Anikó

A tehetség és az intelligencia vizsgálata régóta összefügg a kutatásokban. Értelmezésük számos változáson ment keresztül, és ez a folyamat még napjainkban is tart a különböző tudományos diszciplínák fejlődésének következtében.

A tehetség meghatározása kapcsán, főként a kezdeti időszakban, olyan megközelítések kerültek előtérbe, minthogy az egyenlő az IQ-val. A tehetségesek például azok, akik a legnagyobb százalékokat érik el az intelligenciatesztekben (Terman, 1926); a tehetség egyenlő a csodagyerekkel, akinek tehetsége már igen korán, kiskorban megmutatkozik (Feldman és Goldsmith, 1991); a tehetség kiemelkedő általános vagy speciális képességek birtoklása egy szélesebb vagy tágabb területen (Ogilvie, 1973). Jelenleg a kutatók körében egyre inkább az a nézőpont kezd általánossá válni, hogy a tehetség lehetőség az egyénben, amely külső és belső tényezők interakciójában jön létre, és amelynek három legfontosabb összetevője: a képességek, a kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség, motiváció.

Az intelligencia definiálásában szintén komoly változások figyelhetők meg. Jó példa erre How­ard Gardner 1983-ban megjelent könyve (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences), amelyben a szerző az intelligenciát olyan képességegyüttesként írja le, amelynek segítségével az egyén úgy old meg problémákat, hogy közben új megoldásokat keres és új tudást szerez. Gardner több, egymástól függetlenül is létező intelligenciát – nyelvi-verbális, logikai-matematikai, képi-térbeli, testi-mozgásos, zenei, természeti, interperszonális/társas és intraperszonális/személyes – határoz meg. Szerinte egy-egy tevékenység, feladat vagy probléma megoldása során több intelligenciát is alkalmazunk, ezek szinte soha nem működnek elszigetelten, egymástól teljesen függetlenül.

Gardner műve azért is nagy jelentőségű, mert olyan kategóriákkal bővítette ki az intelligencia fogalmát, mint a társas- és a személyes intelligencia. Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy ezeknek a tartalmát, más kategóriákkal (érzelmi intelligencia, szociális kompetencia, érzelmi kompetencia) való kapcsolódását és összefüggését elemezze, másrészt kitér az intézményes nevelés keretein belül folyó fejlesztés lehetőségeinek a bemutatására.

Kulcsszavak: szociális/társas intelligencia, szociális kompetencia, szociális készségek, érzelmi intelligencia, érzelmi kompetencia