2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.14. Spirituális tehetség

Fuszek Csilla

A spirituális tehetségterülettel több tehetségmodellben is találkozhatunk, de annak leírásával, jellemzésével csupán az elmúlt 25 évben kezdtek foglalkozni a kutatók. Egyelőre még nem mondhatjuk, hogy lenne egy általánosan elfogadott koncepció a spirituális tehetséggel kapcsolatban. Ebben a fejezetben ennek a tehetségterületnek 3 különféle definíciójával ismerkedünk meg részletesebben: a gardneri, az emmonsi definíciókat és a Sisk és Torrance szerzőpáros elgondolásait mutatjuk be, hogy megfoghatóvá váljon a spirituális tehetségterület tartalma. A tehetségterület definícióiból kiindulva említést teszünk a legelterjedtebb azonosításra használt mérőeszközökről. Bemutatjuk, hogy miért fontos a tehetségterület fejlesztése, és gyakorlati segítséget adunk ahhoz, hogy iskolai keretek között hogyan fejleszthető.

Kulcsszavak: spirituális intelligencia, spirituális tehetség, vallásosság, egzisztenciális intelligencia, tudatállapot