2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.4. Kooperatív technikák alkalmazása a tehetséggondozásban

2.6.4.4.2. Az óra előkészítésének és a szervezés fázisainak bemutatása

A témakört öt altémára osztották (elemi nitrogén, ammónia, nitrogén-oxidok, salétromsav és szmogok).

Az órai kompetenciafejlesztés területei:

Kognitív, szociális, személyes és speciális kompetenciák.

Előkészítő munka:

10 feladatlap, mely csoportonként tovább volt bontható.

Az ismeretfeldolgozás a tanulói aktivitást segítette. Például kísérletezés, rajzos feladatok, könyvtárhasználat, modellhasználat, táblázatkitöltés, grafikonelemzés, szövegértési feladatok.

Kiemelten foglalkoztak a környezetvédelmi problémákkal, egészségnevelési vonatkozásokkal.

Végrehajtás:

Csoportok létszáma: 4-5 fős

Szerveződés alapja: szimpátia