2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.4. Kooperatív technikák alkalmazása a tehetséggondozásban

2.6.4.4.1. A kooperativitást megvalósító alapelvek

A csoportokban végzett munka akkor válik igazán kooperatív tanulássá, ha az alábbi elvek érvényre jutnak a tananyag feldolgozása során:

A csoport tagjainak egymásra utaltsággal kell végezni feladatait.

Egyenlő részvételi lehetőséget szükséges a tagok számára biztosítani.

A munkavégzés ideje alatt az egyidejű feladatvégzést is biztosítani kell.

A csoport munkáját egyéni teljesítmény alapján kell értékelni.

A kooperatív tanulás előnyei:

A tanulók megismerik a közösen végzett tevékenységi formákat.

Csoportmunkában a tanulók önállóan és együtt is oldanak meg feladatokat.

A csoportmunkára nem jellemző a tagok közötti versengés. Az együttműködés és a jó teljesítmény elérése válik fő motiváló erővé.

A diákok elgondolásaikat megbeszélhetik társaikkal, segíthetik egymást a problémák megértésében és megoldásában.