2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.4. Kooperatív technikák alkalmazása a tehetséggondozásban

2.6.4.4.1. A kooperativitást megvalósító alapelvek (...folytatás)

Lehetővé válik számukra a szereplés, a megoldások szóbeli kifejtése.

A csoport együttes munkája oldott légkört teremt a gátlásosabbak számára.

csoportok szervezését megelőzően fontos tanári munka annak elérése, hogy minden tanuló számára érthető legyen az óra menete, az időbeosztás és a tényleges feladatok.

A csoportok tanulói összetételének meghatározása:

A célok eléréséhez kulcsfontosságú a csoportok átgondolt megszervezése.

Kialakíthatunk homogén vagy heterogén összetételű csoportokat.

A tanulók beállítódása alapján szervezhetünk úgynevezett attitűdcsoportokat.

A csoportok kialakítása történhet a tanulók választása, egyszerű szimpátia alapján.

A csoportszervezés lehet véletlenszerű.

Csoporton belüli szerepek: