2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

Bohdaneczkyné Schág Judit

Az utóbbi néhány évtized tudományos és technológiai fejlődése hihetetlen távlatokat nyit meg előttünk. A kémia a legtöbb tudományterületen jelen van, eredményei átszövik és nélkülözhetetlenné teszik mindennapjainkat. Mindehhez a saját területükön jól képzett szakemberek és tudósok munkájára volt/van szükség. Feladatunk tehát olyan tehetségek felkutatása, akik – megfelelve a kor kihívásainak – a kémia területén kiváló teljesítményt tudnak nyújtani.

Az iskolai kémiaoktatás feladata abban áll, hogy megfelelő képzést és fejlesztést biztosítson tehetségei számára.

A tárgyat tanító tanárok számára összefoglalom azokat a legfontosabb módszereket, amelyek segítséget nyújthatnak ebben a munkában.

Gondolataimat az alábbi területek köré csoportosítottam:

2.6.4.1. A kémiai tehetségek felismerésére elsősorban a tanítási órákon nyílik lehetőség. Bemutatom azokat a módszereket, melyekkel a tehetségígéretek felismerhetők lesznek. Jó lehetőséget adnak erre az érdeklődést felkeltő kísérletek, a különféle differenciált óravezetési módszerek. Kitérek a nem saját iskolából történő kiválasztás lehetőségeire is, mint például a levelezés útján történő szakmai kapcsolatteremtés módjaira.

2.6.4.2. A tehetségek gondozásának tanórán kívüli területeiről, a szakkörök szervezéséről, valamint a konkrét kísérletezési lehetőségekről mutatok be példákat, irodalmi hivatkozásokkal.

Röviden összegzem a kémiaversenyekre történő felkészítés problematikáját, a fejlesztés módszereit, különös tekintettel a számítási feladatok megoldási stratégiájának elveire.

Fontosnak tartom a tanulók önálló feladatmegoldásának követését, segítését és ellenőrzését.

Említést teszek a szaktáborok tehetséggondozó munkájáról, a mentorálás lehetőségeiről, valamint az érettségi vizsgákra történő felkészítés fontosságáról, melynek sikerétől függ a további szakmai fejlődés lehetősége. A tanulói kísérletek és laboratóriumi munkák technikáinak elsajátításához elengedhetetlen a finommotorikus tevékenység fejlesztése, melynek módszereiről bemutatok néhány példát.