2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.2. A tehetség gondozása, tanórán kívüli gazdagító programok

2.6.4.2.5. Felkészítés érettségi vizsgára

A továbbtanulni szándékozó, tehetséges diákok tudásának fejlesztésére nagy segítséget jelent a 11-12. osztályosok számára indítható emelt- és középszintű érettségire felkészítő fakultáció.

A felkészítés célja az alapórákon megszerzett tudás elmélyítése, a hiányosságok pótlása, a meglévő ismeretek emelt szinten történő kiegészítése, a számolási készségek fejlesztése és a 70 érettségi kísérlet elvégeztetése.