2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.2. A tehetség gondozása, tanórán kívüli gazdagító programok

2.6.4.2.3. Tudományos kutatómunka mentori rendszerben

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás színtere nem csak az iskola lehet. A tanulók különböző kutatóhelyeken is dolgozhatnak, melyre kiváló lehetőséget kínál a Kutató Diák mozgalom. A tanulók tehetségének kibontakoztatása mentorok segítségével történhet, nevüket és a választható kutatási témákat egy listán teszik közzé. Ebben a rendszerben a diákok lehetőséget kapnak olyan feladatok megvalósítására, amelyet egy kutatólaboratóriumban végezhetnek. A mentor egyénileg foglalkozik velük, irányítja munkájukat (www.kutdiak.hu), valamint a Tehetség Kapu internetes portálján is tudnak mentorokat találni. A felsőoktatási intézmények is hirdetnek tehetséges tanulók számára különböző kutatási lehetőségeket.