2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.2. A tehetség gondozása, tanórán kívüli gazdagító programok

2.6.4.2.4. Kémia tehetséggondozó szaktáborok

A kémia szaktáborokba azokat a diákokat hívják meg, akik kiemelkedő teljesítményt értek el különböző kémiaversenyeken. A táborok igen magas szintű szakmai ismeretanyagot közvetítenek, lehetőséget biztosítanak érdekes kísérletek elvégzésére, felfedeztető munkára, a diákok tudásának sokoldalú bővítésére, új ismeretek elsajátítására. A tanulók mindemellett lehetőséget kapnak társas kapcsolatok kialakítására, így nemcsak tudásuk bővül, hanem személyiségük is fejlődik. Ilyen szaktábori programot dolgozott ki többek között Sarka Lajos (2015).