2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.2. A tehetség gondozása, tanórán kívüli gazdagító programok

A kémiaórákon az előző fejezetben leírtak alapján elmondható, hogy sokféle lehetőség van gazdagításra, azonban ennek tanórai keretei szabályozottak. A tantervi kötöttségek miatt nincs, vagy kevés a lehetőség az egyéni érdeklődésnek megfelelő szabad tananyagválasztásra. Kémiából a fejlesztésre, az iskolában tanultak kibővítésére tanórán kívüli foglalkozásokon kerülhet sor.