2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.1. A kémiából tehetséges tanulók azonosítása

2.6.4.1.2. A kémiából tehetséges tanulók más intézményekből történő kiválasztásának lehetséges módszerei

Sok középiskola programjában szerepel a kémiából tehetséges tanulók kiválasztása (tagozatos képzés, szakiskolák). A felvételi során a kémia iránti érdeklődés feltérképezése nehezen megoldható, hiszen nincsen központi felvételi feladatsor. A kémiai tehetségek felkutatásához javaslom az alábbi egyik lehetséges megoldást. A kiválasztást szervező kémiatanárok versenyfeladatsorokat állítanak össze, majd a feladatlapokat egy felhívás keretében eljuttatják az iskolákba (Bohdaneczkyné és Balogh, 2010).

Levelezés formájában történik a feladatok kiadása és javítása. A kémia iránt érdeklődők megismerik a felhívást küldő iskola szakmai elvárásait, kölcsönösen benyomásokat szereznek egymásról. A kémiatanárok fel tudnak figyelni a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókra.

Eltérő módszerrel, de céljában ugyanazt szolgálja a különböző érdeklődést felkeltő, egyúttal a középiskolai felvételre is előkészítő foglalkozások szervezése általános iskolások 7-8. osztályosai számára.

Középiskolában az általános iskolás tehetségek bevonzásához érdeklődést felkeltő, kísérletező szakkör szervezésére is lehetőség van. Ezekre a foglalkozásokra meghirdetés után többségében azok a tanulók jelentkeznek, akik megfelelően motiváltak a kémia iránt. Ezeken a foglalkozásokon a kémia iránt érdeklődő, a tárgy tanulása iránt elkötelezettséget mutató tanulók kiválaszthatók lesznek (Radnóti, 2014). Egy bevált program általános iskolások számára:

(1) Miről beszél a gyertya lángja? Feldolgozott ismeret: a láng szerkezetének vizsgálata egyszerű megfigyelésekkel, illetve kísérletekkel.

(2) Miért zöld nyáron, és miért sárga ősszel a fák levele? Feldolgozott ismeret: elválasztási módszerek bemutatása. Kromatográfia. A klorofill és a xantofill szétválasztása papírkromatográfiával.

(3) Hogyan készül a pezsgőtabletta? Kísérletek pezsgőtablettával. Feldolgozott ismeret: gázfejlődéssel járó reakciók. Az oldódás sebességét befolyásoló tényezők.

(4) Rejtőzködő ionok. Feldolgozott ismeret: fémionok kimutatása egyszerű csapadékképződéses reakciókkal.

(5) Szökőkutak a kémiában. Feldolgozott ismeret: ammónia és hidrogén-klorid gáz oldódása vízben.

(6) Színes képek készítése savval és lúggal. Feldolgozott ismeret: oldatok kémhatásának jelzése indikátorokkal. Egyszerű kísérlet vöröskáposzta levével mint indikátorral.