2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.3. Képességfejlesztés

2.6.4.3.1. Asszociációs gyakorlatok

Szóasszociáció

A feladat kiindulásaként megjelölünk egy kémiai fogalmat, ez lesz a hívószó, majd megkérjük a tanulókat, hogy folytassák a sort azzal a fogalommal, ami az előzőről eszükbe jut. Célszerű megmondani, hogy hány tagból álljon a gondolatfüzér. Érdekes megfigyelni, hogy szabad asszociációval mennyire különböző megoldásokhoz lehet eljutni. A tanulói megoldások például:

égés ? lassú ? sebesség ? autó ? motor

égés ? szégyenkezés ? pironkodás ? vörös szín ? izzó vas

A fenti asszociációs feladatnál több megkötést is kijelölhetünk, például csak kémiai fogalmakat vagy anyagokat használhatnak fel. A Kémia Tanítása és a Középiskolai Kémiai Lapok írásaiban sok ötletet, segítséget kaphatunk a módszer alkalmazására.

Ötletroham

Hasonló, az asszociációs gondolkodást fejlesztő eljárás az úgynevezett ötletroham. Egy olyan csoportban végezhető, széles körben alkalmazott, kreativitást fejlesztő technikáról van szó, mely a tanulói ötletek felszínre hozását teszi lehetővé. A lépések:

Először kiválasztjuk a témát. Felírjuk a táblára.

Időkorlátot szabunk (néhány perc csak).

Feljegyezzük a tanulók ötleteit, ami bármi lehet a felírt szóval kapcsolatban.