2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.3. Képességfejlesztés

Az alábbiakban a természettudományos kompetenciák körén belül a kreativitás mint képesség fejlesztésének lehetőségéről lesz szó. Fontosságának ismeretében (Nagy, 2003) mutatok tanári gyakorlatomból néhány példát. A kreativitás komplex fejlesztésének lehetőségeit Knausz Imre (2000) mutatja be írásában.

A kreativitás feltételezi bizonyos tárgyi ismeretek meglétét, melynek birtokában a tanulók úgy rendezik át a meglévő tudásuk elemeit, hogy abból valami új, a megszokottól eltérő dolog jöjjön létre.

A kreatív gondolkodáshoz szükséges képességek úgy fejleszthetők, hogy a tanulók gondolkodását fejlesztjük a megszokottól eltérő megközelítésben. Az egyik ilyen lehetőség az asszociációs gondolkodás fejlesztése.