2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.4. Tehetséggondozás a kémiatudományban

2.6.4.5. A projektmódszer alkalmazása a tehetséggondozásban

A projektoktatás ismérvei az alábbiakban foglalhatók össze:

A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése, a tervezés közösen történik.

A projekt megoldása tevékenységeken keresztül kapcsolódik a valóságos helyzetekhez.

Módot ad az individualizált munkára.

Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúlik el.

A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozik.

Interdiszciplinaritás jellemzi.

A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt.

A tanulók önállóan döntenek, és felelősek saját döntéseikért.

A pedagógus stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba vonul vissza.