2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

2.6.12.3. Informatika a 21. század tanulásában, a sikeres és az alulteljesítő tehetségesek gondozásában

2.6.12.3.1. A 21. század tanulása

A 21. századi készségek mérése (enGauge 21st Century Skills) című kiadvány körvonalazza a 21. századi tanuláshoz kapcsolódó készségeket (NCREL és Metiri Group, 2003) (lásd 2.6.12.5. táblázat). A modell korszerű műveltség- és tudásfogalomban gondolkodik.

2.6.12.5. táblázat. NCERL, 21. századi tanulás

A tanulási környezetek magukban foglalják a fizikai és a virtuális környezetet, továbbá a formális és nemformális környezetet, ezért ebben az alfejezetben elhelyezem a webműveltség modelljét (Racskó, 2017) is (2.6.12.12. ábra). A problémamegoldás, a kommunikáció, a kreativitás és az együttműködés 21. századi, kapcsolódó képességek.

2.6.12.12. ábra. A webműveltség elemei (Racskó, 2017)