2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

2.6.12.3. Informatika a 21. század tanulásában, a sikeres és az alulteljesítő tehetségesek gondozásában

2.6.12.3.2. Egyénre szabott tanítás-tanulás – Egyéni tanulási utak – Önszabályozó tanulás

A tanulási keretrendszerek az online térben való tanulás eszközei. Lehetővé teszik a távoktatás szervezését és lebonyolítását, jól használhatók a blended (kevert) tanulásban, de alkalmasak a helyszíni (tantermes) szervezésű képzések, foglakozások kiegészítésére is. Alkalmasak kisebb és nagyobb létszámú csoportok projektjeinek megvalósítására és projektek közötti együttműködésre; alkalmasak kiscsoportos, de akár egyéni tehetséggondozó foglalkozások szervezésére, mentorálásra, tutorálásra is. A tanulásszervezés kialakításakor célszerű figyelembe venni a célcsoport tehetségígéret és tehetséges tanulók tanulási orientációját (Balogh, 2004), tanulási stílusát (Szitó, 1987), kreativitásának becsült mértékét (Tóth L. és Király Z., 2006).

A tanulási keretrendszerek (pl. Moodle, ILIAS stb.) segítségével olyan tanulási környezetek alakíthatók ki, amelyek a tanítás és a tanulás minden elemét támogatják:

Támogatják a befogadás, az alkotás és az együtt alkotás modellek szerinti tanulásmegközelítéseket. Hozzájárulnak az aktív, együttműködő, gondolkodó és tanulni tanuló diák hatékony ismeretszerzéséhez (MacGilchrist, Myers és Reed, 2011).

Támogatják a „tanulásközpontú” motivációs állapot elérését, amelynek célja a képesség növelése. A diákok diagnosztikus, formatív és szummatív értékeléssel nyomon követik saját tanulásukat, fejlődésüket. Egyéni tanulási utakat alakíthatnak ki, szabályozhatják tanulásukat.

Támogatják az adaptivitást, az egyénre szabott tanítást és tanulást. Lehetőséget adnak a differenciálásra, öndifferenciálásra, így egyaránt alkalmasak tehetséggondozás és a tehetséggel összefüggő, fejlesztendő oldal támogatására, felzárkózásra.

Lehetőséget adnak a gardneri képességterületekhez kapcsolódó, különböző intelligenciákra alapuló tanulás beépítésére. Multimédiás tartalmakkal lehetővé teszik: a vizuális, hallás-, mozgásérzet útján, továbbá nyomtatásorientált, interaktív és kombinált módszerekkel történő tanulást.

Az egyetemes tervezés szemléletével készült keretrendszerek infokommunikációs akadálymentesítéssel támogathatják különböző igényű felhasználók tanulását. Egyenlő esélyt biztosítanak a tananyagtartalmak eléréséhez és a tanuláshoz a látás- és halláskárosultak, mozgásszervi fogyatékkal élők, eltérő információfeldolgozású (pl. diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia stb.) felhasználóknak.