2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

2.6.12.1. Az informatika kompetenciarendszere

2.6.12.1.3. A 21. századi készségek

A Partnerség a 21. századi készségekért (The Partnership for 21st Century Skills [P21, 2015]) jelentős informatikai vállalkozásokat tömörít. Céljuk meghatározni azoknak a 21. századi készségeknek a körét, amelyekre a jelenlegi és a jövőbeli munkavállalóknak szüksége lesz.

A társulás 3 fő kategóriát definiál: (1) tanulási és innovációs készségek; (2) információs, média- és technológiai készségek; (3) életvezetési- és karrierkészségek.

A szingapúri National Institute of Education (NIE) 2009-ben kompetenciamodellt dolgozott ki a tanárokra, amelyben egyúttal vázolta a 21. század iskolájából kikerülő diákok nélkülözhetetlen kompetenciáit is (Lévai, 2014). A NIE (2009) kompetenciamodelljében (2.6.12.2. táblázat) a diákok kompetenciái között önálló területként szerepel az IKT-műveltség.

2.6.12.2. táblázat. NIE, 21. századi készségek és képességek

Az IKT-műveltség modellje és a 21. századi kompetenciák két párhuzamos modell. Összevetésüket a 2.6.12.9. ábra szemlélteti.

2.6.12.9. ábra. A digitális kompetencia és a 21. századi készségek tájképe (Ala-Mutka, 2011)

„Az amerikai NAGB (National Assessment Governing Board) országos méréseket felügyelő testület által létrehozott technológiai és mérnöki műveltségi keret a 2014-es NAEP (National Assessment of Educational Progress) felméréshez (2.6.12.10. ábra) is hasonló elméleti kereteken nyugszik (NAGB, é. n.). Fókuszában a munkában való alkalmazhatóság áll. Az IKT-műveltség ebben a modellben is beágyazódik egy 21. századi képességeket felölelő keretrendszerbe. A rendszer komponensei itt is magukban foglalják a gondolkodási képességeket, az információhoz való hozzáférést, kezelést, értékelést, létrehozást, kommunikációt.” (NAGB, 2014)

2.6.12.10. ábra. Technológiai és mérnöki műveltségi keret az oktatás fejlődésének 2014-es, országos (NAGB, é. n., 12. alapján) (Tongori Ágota, 2012)

E fejezet 2.6.12.4. alfejezetében bemutatott jó gyakorlat tehetséggondozó programok mindegyikét tudatosan úgy építették fel, hogy elősegítse a tehetségígéretekben és azonosított tehetségekben a 21. századi készségek kialakítását.