2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

2.6.12.2. Tehetséggondozás informatikával

Az informatikával történő tehetséggondozás egyrészt irányulhat az alkalmazói és szakmai informatikában tehetséges diákok tehetséggondozására, másrészt vonatkozhat a nyelvi, a logikai-matematikai, a téri-vizuális, a testi kinesztéziás, az intraperszonális és interperszonális képességterületeken tehetséges diákok erősségeinek informatikával történő támogatására, valamint tehetséggel összefüggő gyenge oldaluk informatikával történő fejlesztésére is. Az informatika bevonható a digitális technológia használatára, kommunikációs eszközként, támogathatja a tanítási-tanulási folyamatot, lehetővé teszi a webes felületekhez való egyenlő esélyű hozzáférést. (lásd 2.6.12.1. alfejezet).

Az egyetemes tervezés a webes felületek infokommunikációs akadálymentesítésével (lásd 2.6.12.2. alfejezet) lehetőséget adhat különböző felhasználói csoportok (gyengénlátók, nem látók, színtévesztők, halláskárosultak, mozgáskárosultak, diszlexiások, diszkalkuliások stb.) számára az információszerzéshez, a tanuláshoz, a munkához és a lazításhoz történő egyenlő esélyű hozzáféréshez. Így az informatika hangsúlyos szerepet játszhat a tehetségvesztés megakadályozásában is.

A 2.6.12.2. és a 2.6.12.3. alfejezetekben ezeket a kérdéseket járom körbe, majd a témához kapcsolódóan a 2.6.12.4. alfejezetben konkrét jó gyakorlatokat, tehetséggondozó programokat mutatok be.