2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

2.6.12.4. Informatikai tehetséggondozó jó gyakorlatok és portfóliók 2018-ban

2.6.12.4.2. Jó gyakorlatok informatikával történő tehetséggondozásra

Tehetséggondozó projekt és portfólió készítéseTehetséggondozó projekt és portfólió készítése

Ajánlott korosztály: középiskolai diákok, fiatal felnőttek.

Bármilyen képességterületen tehetséges diákok gondozására ajánlott.

Időtartam: 60 óra.

Fejlesztő: Fülöp Márta Marianna tehetségfejlesztési szakértő.

A projekttevékenység a digitális korszak egyénre szabott tanulási-tanítási környezetében valósul meg, blended szervezésű: egyharmad rész jelenléti és kétharmad rész Moodle keretrendszerre tervezett e-learningből áll.

Az alapprogram egy közlekedés tematikában átfogó, sok képességet és előzetes tudást mozgósító informatikai tehetséggondozó projekt (Fülöp, 2015). A projekt tervét a 2.6.12.13. ábra szemlélteti.

2.6.12.13. ábra. Közlekedés projekt gondolattérképe (Fülöp, 2015, 67.)

A projekt felépítése lehetővé teszi, hogy a diákok előzetes tudásuk, érdeklődésük és motivációjuk alapján a Bloom-féle megismerési modell (Bloom, 1956): megismerés, megértés, alkalmazás, elemzés, szintézis, értékelés szintjén kapcsolódjanak be a feladatok elvégzésébe. A tapasztalatszerzés, a tudás tudatosodása vagy az alkotó gondolkodás (Gyarmathy, 2013) szintjén tevékenykedjenek.

Az önként választott feladatok megfelelő szintű kihívást jelentenek a diákoknak, amelyek az egyén képességeikhez mérten kevesebb vagy több erőfeszítéssel teljesíthetők. A képességeknek megfelelő vagy azt kevéssé meghaladó szintű kihívások nem keltenek szorongást, és nem váltanak ki unalmat. A hozzáértés- és a hatékonyságérzést váltják ki, az „áramlatélményt” nyújtják. A flow ismételt megtapasztalása az egyént komplexitásra bírja. Elősegíti az új lehetőségek keresését (differenciálódás) és a meglévő képességeknek az új feladatokhoz igazodó fejlesztését (integrá­lódás) (Csíkszentmihályi, 2010).