2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

2.6.12.4. Informatikai tehetséggondozó jó gyakorlatok és portfóliók 2018-ban

2.6.12.4.2. Jó gyakorlatok informatikával történő tehetséggondozásra (...folytatás)

A „Közlekedés” című projektet bemutató projektkönyv gazdag tevékenység- és feladatrepertoárt kínál, amely a fő témához kapcsolódó különböző területeken, különböző IKT-eszközök és szoftverek alkalmazásával lehetőséget teremt az öndifferenciálásra, az egyéni tanulási forma keresésére és követésére. A projekt leírásában megfogalmazott mintafeladatok egyrészt projektáganként, ágstruktúrát követve, sorszám alapján rendszerezettek, másrészt pedig más csoportosításban – a diák egyéni érdeklődési mintázata alapján körvonalazódott erősségek és fejlesztési irányok szerinti mátrixban. Ily módon áttekinthető a feladatok rendszere, a választási lehetőségek sora.

A produktumok megvalósítása tartalommegosztó, együttműködésre alkalmas, közösen szerkeszthető felületeken történik.

A tanulók munkáját naponta elérhető online támogatás, facilitálás segíti.

Informatika a természettudományokban

Ajánlott korosztály: általános iskola 7–8. évfolyam

Bármilyen képességterületen tehetséges diákok gondozására ajánlott.

Időtartam: 60 óra.

Fejlesztők: Bondorné Hegyi Margit, Fülöp Márta Marianna, Kőnigné Ferencz Zsuzsanna, Lucza László, Takács Attila. A fejlesztés az NTP-ITM-12-P-0050 projekt keretében zajlott.

A program bejegyzett tehetséggondozó jó gyakorlat. Azonosítója: JG 320 000 033 (Fülöp és mtsai, 2014). Bejegyzése óta több intézmény átvette.

A 60 órás program gazdagító, ismeretátadó, teljesítményre ösztönző, módszert átadó program. Négy, egyenként 15 órás modulból épül fel, az alábbiak szerint: