2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

2.6.12.2. Tehetséggondozás informatikával

2.6.12.2.1. Informatikai tehetségek tehetséggondozása

Az ISZE Tehetségsegítő Tanács (Tehetséghálózat) 2014-es tehetséggondozó pályázatában (NTP-TTM-13-020 pályázat) online kérdőíves felmérést végzett informatikai tehetségeket gondozó pedagógusok, országos informatikai versenyekre felkészítő tanárok körében. Az online kérdőíves vizsgálatban 13 fő informatikai versenyekre felkészítő informatikatanár vett részt, akik mintegy 800 fő versenyző felső tagozatos és középiskolás tanuló aktív felkészítő tanárai.

A kérdőíves felmérés az informatika területéhez, illetve a matematikai-logikai és téri-vizuális képességterületek fejlesztéséhez kapcsolódott, és az informatikai terület, a digitális kompetencia és az algoritmikus gondolkodás mint informatikai kompetencia egyik komponensének kérdéskörére épült. Arra kereste a választ, hogy az informatikai tehetségeket gondozó pedagógusok tapasztalata szerint milyen készségeket fejleszt az informatika, és az informatikai tehetségek hatékonyabb kibontakoztatása érdekében milyen informatikai témaköröket kellene hangsúlyosan erősíteni.

Az alábbiakban a két kérdésre adott válaszok kivonata látható. A teljes vizsgálat eredményei az ISZE honlap Tehetségsegítő Tanácsának oldalán jelentek meg (Fülöp, 2014a).

„Véleménye szerint, milyen készségeket fejleszt az informatika?” kérdésre a vizsgálatban részt vevő pedagógusok válaszaiban 37 kulcsszót találtunk, amelyeknek előfordulása 1-től 8-ig terjedt. A kulcsszavakat csoportosítva, majd előfordulásaikat is összegezve 10 kategória állítható fel, 5-től 11-ig terjedő elfordulásszámmal. A kategóriák az elfordulásszámok szerint csökkenő sorrendbe rendezve a következők:

szabálykövető: folyamatszemlélet, algoritmikus gondolkodás; logikai; rendszerszemlélet (11);

analógiás gondolkodás; absztrakciós gondolkodás; lényegkiemelő; összefüggések felismerése (10);

önállóság, modellező, tervező, alkotó; önkifejező (9);

elemző, problémamegoldó (9);

kezdeményezőképesség, divergens gondolkodás, holisztikus szemlélet; rugalmas gondolkodás; problémalátás (8);

információ keresése – hasznosságának felismerése – kezelése – feldolgozása – kritikus alkalmazása, legális felhasználása; kritikai gondolkodás (8);