2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.14. Spirituális tehetség

2.6.14.1. A spirituális tehetség fogalma

2.6.14.1.3. Hol tartunk most?

A spirituális intelligencia tartalmát tekintve négy, a maga kutatási területén világhírű egyetemi professzor elgondolásait ismerhettük meg, ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy számos, hasonlóan komoly hátterű kutató foglalkozott mellettük is a spirituális intelligencia tartalmával, definiálásával. Láthattuk, hogy e négy kutató elgondolása között is vannak jelentős eltérések, ugyanakkor jelentős átfedésekkel is találkozhatunk. A különböző koncepciók bemutatásával egyrészt azt szerettük volna tükrözni, hogy milyen sokféleképpen lehet megközelíteni ezt a tehetségterületet, másrészt érzékeltetni akartuk, amit korábban is említettünk, hogy egy dinamikusan fejlődő, ám még fiatal kutatási területről van szó, ahol közel sem beszélhetünk lezárt eredményekről, tudományos konszenzusokról. De a legfontosabb célunk talán az volt, hogy az olvasóban kialakuljon egy kép arról, hogy mit is takar ennek az intelligenciának a tartalma, hogyan tudja ezt a kérdést körbejárni akár saját, akár tanítványai esetében. Szerettük volna érzékeltetni, hogy a spirituális intelligencia vallásgyakorlattól függetlenül is értelmezhető tehetségterület.