2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.14. Spirituális tehetség

2.6.14.1. A spirituális tehetség fogalma

2.6.14.1.2. Emmons, Sisk és Torrance: Létezik spirituális intelligencia!

A gardneri felvetés után alig telik el pár év, és az ezredfordulón már számos kutató járja körbe a kérdést, próbálja meg definiálni a spirituális tehetséget vallásos hagyományoktól függően vagy függetlenül. Közülük a tehetséggondozás szemszögéből nézve két legjelentősebbnek tartott koncepciót emelünk ki: Robert A. Emmons és a Dorothy Sisk–Paul Torrance szerzőpáros elképzeléseit. Így gyakorlatilag a gardnerivel együtt három, bizonyos szempontból egymást átfedő, ugyanakkor mégis különböző elgondolással fogunk megismerkedni.

Emmons

Emmons a spiritualitás jelenlegi egyik legkiemelkedőbb kutatójaként, elfogadva a Gardner által felállított nyolc „intelligenciadefiniáló” kritériumot – mintegy Gardnerre reflektálva és belőle kiindulva –, amellett érvel, hogy a spirituális intelligencia mégiscsak megfelel ezeknek a gardneri kritériumoknak, nem kellett volna kiejteni arról a kilencedik helyről. Feltételezése szerint Gardnernek a spiritualitásról alkotott szűk „definíciója” vezetett ahhoz, hogy elvetette intelligenciaként való elismerését. Így Emmons (2000) megpróbálkozik egy jóval összetettebb spirituálisintelligencia-koncepció megalkotásával. Definíciója jelenleg az egyik legkidolgozottabb, és a legtöbb oldalról járja körül a spirituális intelligencia mibenlétét. Véleménye szerint legalább öt – a kultúrák többsége által értékelt – alapképesség alkotja azt. A spirituálisan intelligens emberekre a következő képességek jellemzők:

(a) a transzcendenciára való képesség, azaz a fizikai és anyagi lét határainak meghaladása,

(b) a magasabb tudatállapotokba való belépés képessége,

(c) a mindennapi tevékenységeink során és az emberi kapcsolatainkban a szentség érzésének megteremtési képessége,

(d) az életük során felmerülő problémák megoldásához a spirituális források használatának képessége,

(e) az erényes viselkedés melletti elköteleződés, az életük részévé válik a megbocsájtás, a nagylelkűség, a hála, az alázat és az együttérzés.

Mindezen képességeknek a különböző mértékű megléte pedig végső soron egyéni, személyiségbeli különbségekhez vezet (Emmons, 2000). Vizsgáljuk meg Emmons nyomán ezeket a képességeket egy kicsit részletesebben is.

A spirituális intelligencia első két komponense (a, b) Emmons szerint a magas fokú tudatossághoz kapcsolódik, azokhoz a pillanatokhoz, amikor eltűnnek körülöttünk a lét korlátai, eggyé válunk az univerzummal. Sokan többféleképpen is leírják ezt a misztikusnak is mondható élményt. A spirituálisan intelligens/tehetséges emberekre jellemző, hogy könnyen képesek elérni más tudat- vagy lelkiállapotokat, mint például az elmélyült imádság állapotát (Emmons, 2000).