2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.3. Tehetségfejlesztés a biológiatudományban

Revákné Markóczi Ibolya

A biológia tudományában tehetséges tanuló speciális ismertetőjegyei a természettudományos megismerés és gondolkodás természetével mutatnak összefüggést. A kisiskolás gyermekek esetében ez az élő természet iránti fokozott érdeklődésben, olykor rajongásban, a kivételes megfigyelőképességben, a megfigyelt jelenségek reprezentálásában nyilvánul meg. A későbbi korosztályban ezekre a jellemzőkre épül az élővilág jelenségeinek kutatása, az összefüggések és magyarázatok elmélyült keresése. A biológiában tehetséges tanuló kísérletezik, terepi munkát végez, mikroszkopizál, élőlényeket határoz, és munkájának eredményét különböző fórumokon prezentálja. Foglalkoztatásuk az iskolában vagy azon kívül mentorok segítségével történhet. Fejlesztésükre kiválóan alkalmas a kutatás- és problémaalapú, valamint a projektalapú tanulás és tanítás, amely szociális kompetenciáikat is fejleszti, felkészítve ezzel őket arra, hogy későbbi munkahelyeiken egy adott közösség szabályaihoz alkalmazkodva, másokkal adaptív együttműködésben tudják tehetségüket kamatoztatni.

Kulcsszavak: megfigyelés, kísérletezés, problémaalapú és projektalapú tanulás