2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.3. Tehetségfejlesztés a biológiatudományban

2.6.3.3. A biológiában tehetséges tanulók motiválása

motiváció (etológiai és pszichológiai megközelítésben is) egy belső indítékból fakadó vágy, amely kifelé valamire, valaminek a megismerésére irányul.

A biológiatanár akkor motivál hatékonyan, ha a szaktárgyból adódó lehetőségeken túl figyelembe veszi a tanuló személyiségéből adódó pszichológiai tényezőket is. A motiváció terén kifejtett tevékenysége jól behatárolható a Kozéki–Entwistle-féle (1986) iskolai motivációs rendszer segítségével, mely a tanulási, tudásszerzési és kommunikációs motívumokat három dimenzióba, azon belül tíz skálába osztja.

Az alábbiakban néhány konkrét példát mutatunk be a Kozéki–Entwistle-féle iskolai motiváció motívumainak erősítésére a biológiatudományokban tehetséges tanulók fejlesztése érdekében.