2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.1. Mi a „terület”, és miért fontos ezt figyelembe vennünk a tehetséges személyek fejlődése és fejlesztése szempontjából?

2.6.1.3. A terület megragadásának nehézségei

2.6.1.3.2. Egy terület – több terület – összetett területek – komplex, speciális területek; az egyterületi és a többterületi tehetségek fejlesztésének kérdése

Nincs olyan emberi tevékenység, amelyhez ne lenne szükség többféle képességterület szinkronizált együttműködésére. A képességek felől nézve tehát minden terület komplex.

Tudásrendszer felől tekintve azonban más a helyzet. Valaki lehet mérnök vagy zenész, lehet tehetséges személy a mérnöki tudományok vagy a zene területén – ez egy-egy jól elkülöníthető tudásterületet jelent, az e területeken külön-külön tehetséges személyek tehát egyterületi tehetségek.

De lehet valaki tehetséges zenész és tehetséges mérnök is egy személyben, és akkor több területi tehetségnek tekinthetjük őt, mert több diszkrét területen mutat tehetséget. Ugyanígy lehet egy személy tehetséges hangmérnök, ami már egy összetett tudásterület, más specializációt jelent, mint a mérnökség vagy a zenészség önmagában vagy külön-külön. Itt már bonyolultabb kérdés, hogy az illető egyterületi tehetség-e (a zenei mérnökségben tehetséges személy-e) vagy többterületi tehetség (tehetséges mérnök és tehetséges zenész, ezért tud tehetséges zenei mérnök lenni; noha a tehetséges zenei mérnökök egy része nem olyan tehetséges zenész vagy nem olyan tehetséges mérnök, viszont kiválóan tehetséges zenei mérnök). Végül: valaki lehet tehetséges zeneimérnök-tanár, vagyis egy olyan komplex területen tehetséges személy, aki nagyon hatékony a zeneimérnök-képzés pedagógiájában, egy messzemenően speciális területen. Egy ilyen személy esetében ismét csak kérdés, hogy egyterületi vagy többterületi tehetségről van-e szó, hiszen az illető egyik oldalról nézve jó eséllyel többterületi tehetség, aki tehetséges személy a zenében, a mérnöki tudományokban és a pedagógiában egyaránt, miközben úgy is tekinthetjük, hogy ez az illető egyetlen, nagyon összetett és speciális terület tehetsége: a zeneimérnök-képzés területéé.

Hasonlóképp felmerül a kérdés: egy olyan zenész, aki romantikus zongoraműveket is játszik a pódiumon, de egyébként karmester és zeneszerző is egy személyben, egyterületi vagy többterületi tehetség-e. A laikusok számára egyterületi tehetség: kiváló zenész; a zenészek viszont valószínűleg többterületi tehetségnek tekintik az illetőt, hiszen olyan sokágú a tevékenysége a zenében, mint csak keveseké, minthogy csak kevesen képesek arra a zenészek közül, hogy hol előadóművészként, hol karmesterként, hol komponistaként tevékenykedjenek.