2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.8. A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése

2.6.8.5. A zenei fejlődést magyarázó modellek

2.6.8.5.1. Piaget fejlődéslélektani nézeteinek hatása a zenei fejlődés szemléletére

Piaget elmélete a gyermeki gondolkodás fejlődéséről számtalan kutatást inspirált, amelyek abból indulnak ki, hogy az általános értelmi fejlődés szakaszai és alapelvei a zenei fejlődésre is vonatkoznak. A Piaget által bevezetett fogalmak közül a konzerváció jelensége a zenében úgy nyilvánul meg, hogy a műveletek előtti szakaszban a gyermekek nem képesek egyidejűleg az észlelésre különböző aspektusokból, azaz nem tudnak egyszerre a ritmusra és a dallamra figyelni, vagy egy dallam variációit felismerni, hanem a zenei összetevők közül több mint egynek a szem előtt tartására csak a konkrét műveleti szakaszban lesznek képesek. Általános az egyetértés abban, hogy a formális műveleti szakasz – ellentétben az általános értelmi fejlődéssel – csak formális zenetanulással érhető el.