2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.15. A szociális tehetség és fejlesztésének lehetőségei

2.6.15.3. A szociális és az érzelmi kompetencia fejlesztése

2.6.15.3.3. Óvodai és iskolai szociáliskészség-fejlesztő programok Magyarországon

Hazánkban is léteznek olyan, az óvodai és iskolai munkába beépíthető programok, amelyek a szociális és érzelmi készségek, képességek fejlesztésére irányulnak. Ezek közé tartoznak a szociális készségek iskolai, játékos fejlesztéséhez segítséget nyújtó módszertani könyvek (Konta és Zsolnai, 2002; Gádor, 2008), a serdülőkorú gyerekek szociális kompetenciáját fejlesztő programok (Sütőné, 2005; Szabó és Füredi, 2015), valamint az óvodás és az alsó tagozatos gyerekek fejlesztését segítő módszertani kiadvány (Zsolnai, 2006). Ezek részletes bemutatására jelenleg nincs mód, viszont példaként álljon itt néhány olyan játék, amely jól érzékelteti, hogy milyen típusú fejlesztő feladatok és gyakorlatok használatára kerül sor az ilyen programokban.

Az alábbi játékok célja alsó tagozatos gyerekek szociális és érzelmi képességei, készségei fejlődésének segítése. A gyakorlatok preventív jellegűek, így a részvétel az osztály minden tanulója számára ajánlott. A játékos feladatokkal történő fejlesztés az együttműködés, a kommunikáció, a szociálisprobléma-megoldás, az érzelmek kifejezésének, felismerésének és szabályozásának megerősítésére fókuszál. A játékos fejlesztés hatására pozitív irányú változások következnek be a diákok szociális viselkedésében (Konta és Zsolnai, 2002; Zsolnai, 2013).

Együttműködést fejlesztő játékok Betűkirakó

Eszköz: Mokkacukrokra rajzolt betűk (vagy a címmel azonos nevű játék műanyag kockából) – több készlet.

Életkor, létszám: 8 éves kortól, teljes csoport.

Leírás: Az osztály 4-6 fős csoportokra oszlik. Mindegyik csoport kap egy „betűkészletet”. (A kockacukorra írt betűk megoszlása lehetőség szerint a magyar nyelvnek megfelelő gyakoriság szerinti arányokat mutassa.) A betűkből a csoportoknak értelmes szavakat kell alkotniuk úgy, hogy minél kevesebb betű maradjon felhasználatlanul. Az idő meghatározható, pl. 6 vagy 10 percben. Majd a csoportok felolvassák az általuk alkotott szavakat. Az a csoport nyer, amelyiknél kevesebb betű maradt felhasználatlanul.

Élmény: A gyerekek egy közös cél érdekében együtt dolgoznak. Játékos feladat, ötleteiket szabadon kifejezhetik. A verseny mint motívum növeli az aktivitást.

Elemzés: A helyzet az együttműködés és a kreativitás fejlesztésére alkalmas. Nem annyira a tényleges teljesítmény, mint inkább a folyamat – ahogyan eljutnak a gyerekek az eredményhez – az érdekes.

Variációk: A csoport egyik tagja bekötött szemmel a többiek útmutatása alapján tornyot épít a kockacukrokból úgy, hogy az egymásra rakott betűk értelmes szót alkossanak.

Forrás: Kósáné Ormai Vera (1996). Személyiségfejlesztő játékok. Budapest: Országos Közoktatási Intézet.