2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.2. Matematika tehetséggondozás

2.6.2.4. A matematikai tehetségek felismerése. A matematika, illetve a probléma­megoldó gondolkodás iránti érdeklődés felkeltésének és fejlesztésének lehetőségei. A matematika tehetségfejlesztéshez elérhető szakmai anyagok

Az az általánosan elfogadott vélemény, hogy a matematikai tehetség korán megmutatkozik. Valóban a tanulók egy viszonylag szűk rétegénél hamar kiderül, hogy gyorsan számolnak, szívesen foglalkoznak számolást, gondolkodást igénylő feladatokkal, könnyen felismerik az összefüggéseket. Egyszóval tehetségesek matematikából. Velük az iskolák egy részében a tehetségfejlesztés eszköztárával dolgoznak: pluszfeladatokat kapnak, szakkörre járnak, versenyeken indulnak. Ezt az előnyüket a többi tanulóval szemben megtartják, sőt általában növelik. Náluk inkább az a kérdés, hogy hozzájutnak-e minden olyan lehetőséghez, amely tehetségük kibontakoztatásához jelenleg elérhető lenne. Sok iskolában azonban ezek a tehetségesnek mutatkozó gyerekek nem kapnak speciális felkészítést, de tehetségüknél fogva könnyen lesz jó jegyük matematikából, és pluszfelkészítés nélkül is legtöbbjüknek jó esélyük lesz arra is, hogy matematikaigényes pályán tanuljanak tovább. A megfelelő időben nyújtott tehetségfejlesztés hiánya azonban akadálya lehet annak, hogy igazán kreatív szakemberek legyenek.

Csakhogy azon tanulók aránya, akiknél a matematikai tehetség több tényezőben is megmutatkozik, elenyésző ahhoz képest, amennyi szakemberre a reál területeken szükség lenne. Ezért fontos, hogy a tanítók, tanárok, de szülők is megtalálják azokat a gyerekeket, akiknél ugyan a matematikai tehetség jellemzői nem mutatkoznak meg feltűnően, de vannak olyan jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyermek az érdeklődés felkeltése és megfelelő fejlesztése után ezen a területen találhatja meg hivatását. Sőt arra is ismerünk példákat, hogy egy fiatalabb korban a matematika iránt nem érdeklődő, nem sikeres gyerekből egy szerencsés motiváló tényező és megfelelő fejlesztés hatásra kiemelkedő matematikus lett.

Számos tapasztalat mutatja, hogy az érdeklődés felkeltése, megfelelő motiváció, a tanulóhoz igazodó fejlesztési módszer megnyerheti a tanulót az MTMI-pályák valamelyike számára. Figyeljen fel a szülő, a pedagógus ezekre a jelekre, teremtse meg a lehetőségét annak, hogy ezek a jelek megmutatkozhassanak.

Melyek lehetnek ezek a jelek, kik azok a gyerekek, akikre ebből a szempontból érdemes fokozottan figyelni?

Aki gyorsan megoldja a feladatokat, hamar felfedezi az összefüggéseket. (Nemcsak matematikai jellegű feladatokra gondolunk itt, hanem bármely olyan feladatra, amely egy probléma megoldását jelenti, aminek a megoldásához találékonyság szükséges.)

Aki ugyan nem mindig jut el a feladatok megoldásáig, de vannak jó ötletei.

Aki nem gyors ugyan, de ha elegendő idő áll a rendelkezésére, akkor szépen meg tudja oldani a feladatokat.

Aki tud kérdéseket megfogalmazni a témával kapcsolatosan.

Aki jó tippeket ad, ha előre becslést kérünk a feladat eredményére.

Aki jól tudja részekre bontani a feladatokat, rendszerezni az ismereteket.