2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.2. Matematika tehetséggondozás

2.6.2.1. Bevezetés

Ebben a fejezetben a matematika tehetséggondozás kérdéskörét kívánjuk áttekinteni.

Olyan információkat kívánunk összegyűjteni, amelyek segíthetik a tanárokat a matematikából tehetséges tanulók felismerésében, tanórai és tanórán kívüli fejlesztésben, a már működő tehetségfejlesztő fórumokba való bekapcsolódásban. A módszertani és szakmai javaslatokon túl szervezési kérdésekkel is foglalkozunk, mert a matematika tehetséggondozási rendszerünket egy repülőgéphez hasonlíthatjuk, amelynek mindkét szárnyán van egy-egy hajtómű.

Az egyik hajtómű az oktatási rendszerünk, benne a matematika tanórák számával a közép és emelt szintű tananyaggal, a tehetséggondozást segítő iskolai és iskolán kívüli fórumokkal, a versenyrendszerrel, tehetségek és tehetségeket fejlesztők oktatási rendszeren belüli és társadalmi elismertségével.

A másik hajtóművet a matematikát tanító tanítók, tanárok jelentik. Az ő képzésük és továbbképzésük, a felkészültségük, tehetségfejlesztés iránti motiváltságuk, tehetségfejlesztési fórumokhoz, anyagokhoz való hozzáférési lehetőségeik biztosítják a másik hajtóerőt.

Az elmúlt évtizedekben a tehetséggondozás területén számos pozitív dolog is történt. Hol az egyik, hol a másik oldalon. Sajnos az is előfordult, hogy amikor az egyik hajtóművet próbálták erősíteni, közben a másikat visszafogták. Így aztán a tehetséggondozásunk nem szárnyalt, hanem rángatózott, jó, hogy le nem zuhant.

Ha azt akarjuk, hogy a matematika tehetséggondozásunk valóban hatékony legyen, akkor szakmai és szervezeti kérdésekkel egyaránt foglalkozni kell, akkor a tanárnak nem elég szakmailag, módszertanilag felkészültnek lenni, hanem a megfelelő szervezeti feltételekért is meg kell harcolni.

A matematika tehetséggondozás helyzetét, feladatait a következő szempontok szerint kívánjuk áttekinteni:

(1) A matematika tehetséggondozás helye, szerepe a tehetséggondozási rendszerben.

(2) A magyar matematika tehetséggondozás hagyományai, a matematika tehetségfejlesztés műhelyei.

(3) A matematikai tehetségek felismerése. A matematika, illetve a problémamegoldó gondolkodás iránti érdeklődés felkeltésének és fejlesztésének lehetőségei. A matematika tehetségfejlesztéshez elérhető szakmai anyagok.