2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.7. Nyelvi tehetség: anyanyelv, beszédtudomány, idegen nyelv

2.6.7.7. Összegzés

Az anyanyelvi tehetséggondozás, az anyanyelvi kultúra terjesztése Magyarországon nagy hagyományokkal rendelkezik. Ebből következően a nyelvi tehetséggondozásnak máig hasznosítható előzményei vannak, amelyek megalapozhatják a nyelvileg tehetséges diákok sikereit. A beszédbeli tehetséggondozáshoz elengedhetetlenül szükséges a példamutatás (szülői és pedagógusi szinten egyaránt), valamint a gondolkodás fejlesztése olyan hétköznapi feladatok segítségével, mint például a környezet leíró ismertetése, néhány parázs téma kapcsán gondolatok összegyűjtése és megvitatása, memoriterek tanulása, disputakörök alakítása vagy a mondat- és szövegfonetikai eszközök gyakoroltatása. A nyelvi tehetségek motiváltak, intelligensek, jó memóriával, gyakorlati érzékkel és magabiztossággal rendelkeznek. Azonosításuk ezeknek a jellemzőknek a segítségével történhet.

Az idegen nyelvek elsajátításában és a tehetséggondozásban fontos szerepe van az ún. nyelvérzéknek, amelyet – az anyanyelvi kompetenciához hasonlóan – szintén befolyásolnak bizonyos szociokulturális tényezők (pl. a szülők iskolai végzettsége). A legfontosabb azonban a gyakorlás és a tapasztalatok megszerzése, amelyhez az oktatási intézmények biztos keretet adhatnak.

Irodalom

Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra (2005). Retorika. Budapest: Osiris.

Adamikné Jászó Anna (2007). A nyelvtudomány problematikája, területei és módszerei. In Adamikné Jászó Anna (főszerk.), A magyar nyelv könyve. Budapest: Trezor, 59–71.

Adamikné Jászó Anna (2008). Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Budapest: Trezor.

Adamikné Jászó Anna (2013). Klasszikus magyar retorika. Budapest: Holnap Kiadó.

Adamikné Jászó Anna (2016). A mondattani elv és a kisnyelvtanok – Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Albertné Herbszt Mária (2007). Gyermeknyelv. In Adamikné Jászó Anna (főszerk.), A magyar nyelv könyve. Budapest: Trezor, 687–704.

Balogh László (2012). Komplex tehetségfejlesztő programok. Debrecen: Didakt Kiadó.