2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.7. Nyelvi tehetség: anyanyelv, beszédtudomány, idegen nyelv

2.6.7.7. Összegzés (...folytatás)

Borbély Anna (2014). Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Budapest: L’Harmattan,

Bourdieu, P. (1978). A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat Kiadó.

Crystal, D. (2003). A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris.

Csányi Vilmos (1999). Az emberi természet – Humánetológia. Budapest: Vince Kiadó.

Csépe Valéria (2006). Az olvasó agy. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Deme László (1987). A beszéd és a nyelv. Budapest: Tankönyvkiadó.

Fischer Sándor (1966). A beszéd művészete. Budapest: Gondolat

Dávid Mária, Hatvani Andrea, Héjja-Nagy Katalin (2014). Tehetségazonosítás a pedagógiában. Budapest: Matehetsz.

Hernádi Sándor (2006). Beszédművelés. Budapest: Osiris.

Hunya Márta (1998). A disputa program. Budapest: Disputa Kör Egyesület.