2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.4. A komplex tehetségfejlesztő programok kidolgozásának tartalmi szempontjai

2.4.5. Lazító programok hiányából fakadó negatív következmények a tehetségesek fejlődésében, lehetséges megoldásmódok

Az előbbi fejezetekben vázlatosan bemutatott három tartalmi elem (erős oldal, gyenge oldal, társas kapcsolatok) intenzív fejlesztése mellett fontos olyan tevékenységekbe is bevonni a tehetségígéreteket, amelyek biztosítják a lazítást, feltöltődést. Például a kiemelkedő intellektuális képességekkel rendelkező gyermekeket festészetben, táncban vagy sportban is bevonják a tevékenységekbe. Mint fentebb már leszögeztük, ezek a programok nem közvetlenül segítik elő a tehetség kibontakoztatását, de nagyon fontos kiegészítő tényezőt jelentenek a komplex tehetséggondozó programokban: segítik a tanulók feltöltődését, relaxációját, motivációjuk erősödését.

Csíkszentmihályi (2010) is hangsúlyozza ezek szerepét a tehetségesek fejlődésében: ezen tevékenységek során a tehetséges tanulók művészeti, sport- és egyéb hobbitevékenységet folytatnak, hiszen a legtehetségesebb gyermeknek is szüksége van arra, hogy lazítson. Ezek afféle kiegészítő tevékenységek, amelyekre jó példákat találunk sok hazai gyakorlati fejlesztő programban is (vö. Balogh, 2004, 2012; Balogh és Nagy, 1991; Balogh és Tóth L., 1999; Farkas, 2012; Fodorné, 2012; Nagy és Szabóné, 2018; Polonkai, 2011, 2014; Szabó A., 2018; Szatmári, 2012; Székelyné, 2017; Tóth T. 2012; Virágné, 2012). Fontos, hogy ezek a lazító elemek mindig szerepeljenek a tehetségígéretek egyéni tehetséggondozó programjában, s folytassunk kellően hatékony meggyőző munkát, hogy ezeken részt is vegyenek a tehetségígéretek, így lehet csak teljes a fejlesztő program (vö. Balogh, 2016; Balogh és mtsai, 2014; Mönks és Ypenburg, 2011).

Irodalom

Ábrám Tibor, Sarka Ferenc (2016). A Magyarországi Református Egyház Tehetséggondozó Stratégiája. Tehetség, 24(1), 14–16.

Ambrose, D., Cross, T. L. (Eds) (2009). Morality, Ethics and Gifted Minds. New York: Springer.

Ames, C., Archer, J. (1988). Achievement Goals in the Classroom: Students’ Learning Strategies and Motivation Processes. Journal of Educational Psychology, 80, 260–267.

Bajor Péter (2015). „Tehetséghidak Program”: tehetségpontok, hidak, hálózatok. Tehetség, 23(3), 6–7.

Bajor Péter (2017). A Nemzeti Tehetség Program”. Tehetség, 25(4), 8–10.

Bagdy Emőke (2014). Fény és árnyék. Géniusz Könyvek. Budapest: Matehetsz.

Bagi István, Bárány Zoltán, Lővei László, Sarka Ferenc, Tóth Ilona (2015). Tehetséggondozás a miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében. Budapest: Matehetsz, Géniusz Műhely, 14. 18–32.