2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.4. A komplex tehetségfejlesztő programok kidolgozásának tartalmi szempontjai

2.4.3. A tehetséges gyerek, fiatal gyenge oldalának fejlesztése

2.4.3.3. A kreativitás fejletlensége mint a tehetségesek lehetséges gyenge oldala

Amint azt a tehetségmodellekből ismerjük, kreativitás nélkül sem lehetséges érdemi tehetségfejlesztés. Ezen a területen különösen nagy hiányosságai vannak a magyar közoktatásnak. A problémamegoldás fejlesztésével kapcsolatos tennivalókhoz szervesen kötődik a kreativitásfejlesztés (vö. Beghetto és Kaufman, 2014). A mai magyar iskolai gyakorlatot szemügyre véve viszont megállapítható, hogy meglehetősen gyerekcipőben jár ezen képességeknek a fejlesztése, nemcsak a hétköznapi tapasztalat, de kutatások is bizonyítják ezt (Herskovits, 2013; Münnich, 2011; Mező F., 2011; Mező és Mező, 2003; Rádi, 2017; Tóth L., 2011/b).