2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.4. A komplex tehetségfejlesztő programok kidolgozásának tartalmi szempontjai

2.4.3. A tehetséges gyerek, fiatal gyenge oldalának fejlesztése

2.4.3.2. Újabb gyakori gyenge oldal a tehetségeseknél: a hatékony információfeldolgozási stratégiák hiánya

2.4.3.2.2. Az információfeldolgozási stratégiák fejlesztésének pszichológiai alapjai

Az elméleti kutatások talaján új fejlesztő programok születtek, melyek a tanulási stratégiák használatának kifejlesztésével kívánnak hozzájárulni az iskolai teljesítmény növekedéséhez. A szervezettebb tanulási módszereket célzó programok elősegítik a fejlődést, ezt több vizsgálat bizonyította (Scruggs és Mastropieri, 1988; Scruggs, Mastropieri, Monson és Jorgensen, 1985). A fejlesztés pszichológiai alapjai között kiemelt szerepet játszanak az elemi tanulási technikák és összetett tanulási stratégiák. Sokféle módon lehet eredményesen tanulni, ezt az egyéni adottságok, szokások és egyéb tényezők befolyásolják. Abszolút értelemben nincs jó vagy rossz tanulási módszer, hiszen mindegyik értéke relatív: az egyén szempontjából lehet hatékony vagy kevésbé az.

A következőkben tekintsük át a tanulók által leggyakrabban használt elemi tanulási technikák egy csokrát (vö. Szitó, 1987):

szöveg hangos olvasása;

néma olvasás;

az elolvasott szöveg elmondása;

az elolvasott vagy elmondott anyag néma átismétlése szövegbeli támpont nélkül;

elmondás más személynek;

elolvasott vagy elmondott szövegről magnófelvétel készítése és visszajátszása, ismétlés (bármely módon);

beszélgetés társakkal a tanult információról;

áttekintés (előzetes: a cím, alcímek, főbb bekezdések, fejezetrész rövid összefoglalója, utólagos: aláhúzások áttekintése, saját vagy tanári jegyzettel való összevetése);