2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.4. A komplex tehetségfejlesztő programok kidolgozásának tartalmi szempontjai

2.4.3. A tehetséges gyerek, fiatal gyenge oldalának fejlesztése

A fejlesztés során azonban fontos figyelnünk a tehetségígéretek gyenge oldalaira is. A tehetséggel összefüggő gyenge oldalon olyan hiányosságot értünk, amely a tehetség fejlődését megnehezíti, vagy éppenséggel megakadályozza. Ezen problémákra már régen felfigyeltek, itt most a leggyakrabban előfordulókat tekintjük át (vö. Balogh, 2016). A problémát alapvetően az jelenti, hogy ezek a gyenge pontok gyakran nem nyilvánvalóak, mivel az erős oldal többnyire elfedi őket, ezért felderítésük és fejlesztésük is nehéz, ugyanakkor hosszú távon komoly nehézségeket tudnak okozni a teljesítményben. Sokféle forrásból származhatnak, itt most a leggyakrabban előforduló lehetséges gyenge oldalakat vesszük górcső alá, ezek a következők (vö. Balogh, 2012, 2016):

a tehetséges fiatal motiválatlansága;

a hatékony információfeldolgozási stratégiák hiánya,

kreativitás fejletlensége,

személyiségből fakadó általános problémák.

A fejlesztő munka során az ezekkel kapcsolatos problémák, hiányosságok felderítése, gyakran megoldása, korrekciója is döntően azon szakemberek feladata, akik folyamatosan együtt tevékenykednek a tehetségígérettel vagy a már kibontakozóban levő tehetséges fiatallal. Bizonyos esetekben azonban előfordul, hogy speciális szakember (tanácsadó, fejlesztő pedagógus, pszichológus stb.) segítségét is kell kérni, különösen a személyiségből fakadó problémáknál, hiányosságoknál (vö. Bagdy, 2014; Csörsz, 2016; Harmatiné, 2011, 2013; Harmatiné és Pataky, 2014; Inántsy és mtsai, 2011). Nézzük át vázlatosan az előbb jelzett gyenge oldalakhoz kapcsolódó lehetséges problémagócokat és megoldásmódokat.