2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.4. A komplex tehetségfejlesztő programok kidolgozásának tartalmi szempontjai

2.4.3. A tehetséges gyerek, fiatal gyenge oldalának fejlesztése

2.4.3.2. Újabb gyakori gyenge oldal a tehetségeseknél: a hatékony információfeldolgozási stratégiák hiánya

2.4.3.2.1. A stratégiahasználat kudarcának okai

Miért nem használnak a tanulók gyakrabban hatékony tanulási stratégiákat? Az okok igen bonyolultak lehetnek, a jelenség részletes feltárása nem lehet ezen tanulmány célja. Itt csupán néhány szempontot villantunk fel, melyek közelebb visznek a gyakorlati problémák megértéséhez és megoldásához (további részletek: Balogh, 2011).

(a) Hiányos monitorozás

A diákok sokszor észre sem veszik, hogy nem tanulnak hatékonyan. Úgy érzékelik, hogy értik a tananyagot. Ha az az illúziójuk, hogy mindent értenek, nem fogják keresni a jobb megértés módszereit (Glenberg és mtsai, 1982).

(b) Primitív rutinok

Vannak bizonyos dolgok, melyeket az iskolában be kell gyakoroltatni. A rutinok szükségesek a tanulás során is, de problémát okoz, ha döntően ezeket alkalmazzuk, mert gátolhatják a hatékony tanulási stratégiák kialakulását.

(c) A transzfer hiánya

Alkalmazzák-e a tanulók az elsajátított technikákat új szituációkban? Általános tapasztalat, hogy hiába tanulnak meg a diákok egy stratégiát, nem képesek azt új feladatokban alkalmazni, azaz hiányzik a stratégiahasználat generalizálása.

(d) Csekély tudásalap

Sokszor a tanuló nem rendelkezik elég ismerettel ahhoz, hogy stratégiákat alkalmazzon. Ezekben az esetekben a tanuló kész lehet arra, hogy stratégiákat használjon, még a motivált is lehet rá, de az ehhez szükséges fontos tantárgyi információk hiányában képtelen erre (Gobbo és Chi, 1986).

(e) Tantermi célok, attribúciók és személyiségjellemzők