2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.4. A komplex tehetségfejlesztő programok kidolgozásának tartalmi szempontjai

2.4.3. A tehetséges gyerek, fiatal gyenge oldalának fejlesztése

2.4.3.3. A kreativitás fejletlensége mint a tehetségesek lehetséges gyenge oldala

2.4.3.3.1. A kreativitás fejletlenségének okai

Az utóbbi évtizedben a hazai kutatásoknak is homlokterébe került a kreativitás kérdésköre (részletek: Buda M., 2004; Gyarmathy, 2006; Damsa, 2014; Kiss A., 2014; Máth, 2014; Mező, 2011; Münnich, 2011; Tóth L., 2011/b). A gyakorlat szempontjából Buda Mariann (2004) gondolatai jelentős fogódzókat adnak a fejlesztő munkához. Ő azt foglalja össze, melyek azok a tényezők, amelyek leginkább gátolják a kreativitás kibontakozását. Tanulságos ezeket is áttekinteni gyakorlati munkánk továbbfejlesztéséhez:

a kreativitás értékének leszólása, lebecsülése;

túlzó kritika;

a tevékenységöröm letörése;

teljesítménykényszer, időhiány;

túlzott rend és fegyelem, merev szabályok.