2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.7. Tehetséggondozó tantervek, programok készítésének metodikája

2.7.7. A tehetséggondozó tanterv, program értékelése

Az értékelés régóta önálló diszciplínává fejlődött a tantervelméletben, különösen jellemzi a curriculum szemléletű, vagyis a tehetséggondozás folyamatára összpontosító tanterveket. A tantervi értékelésnek három válfaja vált különösen ismertté:

a célok, követelmények és az eredmények egybevetése,

a tantervek tényleges, gyakorlati értékének elemzése, valamint

a tantervfejlesztés döntéseit előkészítő, megalapozó értékelés.

Stufflebeam (1983) által kidolgozott CIPP-modell különösen jól használható a gazdagító tantervek értékelésénél, mind az értékelés megtervezésében, mind pedig végrehajtásában. Ez a modell 4 szakaszból áll:

(1) Környezet (Context = C)

(2) Input (I)

(3) Folyamatos (Process = P)

(4) Eredmények (Product = P)

A „Környezet” fogalma alatt itt azokat az eljárásokat értjük, amelyek során beazonosítjuk a célokat és a programigényeket. A folyamatértékelések a terv helyes végrehajtását ellenőrzik, az eredményértékelés pedig azt vizsgálja, hogy az inputnál meghatározott célok valósultak-e meg (Balogh, Polonkai és Tóth, 1997).