2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.7. Tehetséggondozó tantervek, programok készítésének metodikája

2.7.6. A tehetséggondozó tantervek, programok készítésének alapjai

2.7.6.3. Tehetséggondozó curriculumok készítése

Az előző pontokban foglaltakat figyelembe véve (szempontok a tehetségfejlesztő programok kidolgozásához, tehetségfejlesztő programok tartalmát előkészítő mátrix) döntéseket hozunk a kiválogatott tartalmak elrendezésében, és folyamattervet készítünk az egyes tehetségfejlesztő programokhoz. Az KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke munkatársainak segítségével kidolgozott, és a korábban említett három iskolában használt curriculum csak a tanórán kívüli, nem szorosan az iskolai tananyaghoz kapcsolódó tartalmakat rendezi el egy-egy évfolyam számára, akik a délutáni foglalkozásokon kutatnak, felfedeznek, problémákat, feladatokat oldanak meg. A curriculum felépítésére javaslatunk a következő (2.7.6. táblázat).

A fejezet végén található 2.7.3. melléklet Az „Ember és természeti környezete” c. tehetséggondozó program 6. évfolyam számára készített folyamattervét mutatja be.