2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.3. A versenyek és a versengés szerepe a tehetségek kibontakozásában

Fülöp Márta

A fejezet a versengésnek és a versenyzésnek azokat a legfontosabb pszichológiai vonatkozásait veszi sorra, amelyek ismerete hozzásegítheti a tehetséges egyént és a vele foglalkozó pedagógust ahhoz, hogy eredményesebben tudjon részt venni a tehetségesek életében, különösen gyakran előforduló versengésekben és versenyekben. A fejezet kitér a személyre jellemző versengési attitűdök jelentőségére, a versenyzéssel járó stressz kezelésére, a rezilienciára, a mentális erőre, és a győzelemmel és a vesztéssel való megküzdésre.

Kulcsszavak: versengés, verseny, versengési attitűdök, stresszkezelés, reziliencia, mentális erő, győzelem-vesztés

A fejezet megírásakor a szerző az OTKA (K-111 789) támogatásában részesült.