2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.1. A tehetségígéretek keresése, azonosítása

2.2.1.4. A gyermeki/tanulói személyiség megismerésére irányuló konkrét módszerek

2.2.1.4.2. Pszichológiai jellemzők, a tehetségjegyek felismerésének módszerei

A tehetség intrapszichés jellemzői sok tudományos közleményben részletezettek. Az is több tehetségmodellben látható, hogy az endogén feltételrendszer távlati kibontakozását a környezeti tényezők befolyásolhatják, és hogy a tehetség kibontakozásában az időnek, a tanulásnak, a befektetett energiáknak is nagy szerepe van. A tehetségkeresés kiindulópontjaként mégis célszerű azt keresni, hogy vajon megvannak-e a gyermekben a tehetségre utaló tulajdonságok. A korszerű szemléletnek megfelelően mindezt a tehetséggondozási folyamatba ágyazottan, többszöri és változatos módszerekkel dolgozó identifikációs repertoárral érdemes elvégezni. A tehetséggondozó programok hatásvizsgálatának épp ebben van jelentősége, hogy miközben értékel egy lezárult folyamatot, ki tudja tűzni a jövőben elérendő célokat.

A fejlődési adatok megismerésének módszerei

A tehetséges gyermekek fejlődési sajátosságait a kézikönyv más fejezete tárgyalja. A szakirodalmi áttekintésekből jól látható, hogy a tehetségek korai fejlődésmenete gyakran eltér a tipikustól. Találkozhatunk felgyorsult fejlődésmenettel, diszszinkronitással, korán megjelenő teljesítményekkel, kiugró csodagyerekkel és lemaradó zsenivel egyaránt.

Mégis, a tehetségkeresés szakaszában érdemes figyelmet fordítani a gyermeknek a vizsgálatot megelőző fejlődésmenetére. Tekintettel arra, hogy ez a terület az elmúlt időszakról szól, a megfigyelés módszere nem alkalmas az adatok összegyűjtésére.

A pszichodiagnosztikában általában az anamnézist (kórelőzmény) használják a fejlődési adatok szóbeli kikérdezésére, ám a kórokokat feltáró anamnézisnek más fókuszai vannak, mint a tehetségjegyeket kutató célzattal készülőnek.

A tehetségazonosítás céljából készülő anamnézis erőteljesebben fókuszál a gyermek fejlődésmenetére, a korán megjelenő kiemelkedő képességekre, az esetlegesen elért eredményekre. Kitér az óvodai, iskoláztatási előzményekre, erősségfókuszú szemlélettel bír.

A fejlődési adatok megismerésének módszerei között elsősorban a szülőkkel készített interjút, az általuk esetleg készített fejlődési napló dokumentumelemzését lehet kiemelni. De relevanciája van a gyermek korábbi pedagógusaival vagy akár magával a diákkal folytatott interjúnak is, ha főleg az iskolás évek adatai vannak a vizsgálódás középpontjában.

Jó szolgálatot tehetnek a fejlődési adatok megismerésében a gyermekről (vagy akár a gyermek által) készített dokumentumok is. A bizonyítványok dokumentumelemzésével nyomon követhetők a tanulmányi eredmények esetleges változásai. A kompetenciamérési eredmények dokumentumelemzése megmutathatja a korábbi fejlettségi szintet egy bizonyos területen. Dokumentumoknak kell tekinteni a gyermek elért eredményeinek a gyűjteményét, és érdemes számba venni a versenyhelyezéseket, díjakat, kitüntetéseket.

A képességek felismerésének módszerei

A kiemelkedő képesség szinte minden tehetségmodellben megjelenik mint a tehetség immanens része. A kiemelkedő képességek teszik lehetővé majd a későbbiekben a kiemelkedő teljesítményt.