2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.1. A tehetségígéretek keresése, azonosítása

Dávid Mária–Dávid Imre

A könyv eme fejezetében megismerkedünk a tehetség azonosításának egy lehetséges elméleti modelljével. Szó esik arról, hogy miért van annak nagy jelentősége, hogy kit is tart tehetségesnek a tanár, hogyan definiálja a tehetséges tanuló fogalmát. Részletesen kitérünk a gyermekek megismerésének különféle módszereire, eljárásaira. Bemutatjuk a biológiai jellemzők, testi adottságok megismerésének módszereit, valamint a pszichológiai jellemzők, a tehetségjegyek felismerésének módszereit. Így taglaljuk a fejlődési adatok megismerésének módszereit, a képességek felismerésének módszereit és a kreativitás felismerésének módszereit. A fejezet befejező tartalmi egységében pedig az esetleírás, a pedagógiai jellemzés készítése kerül bemutatásra.

Kulcsszavak: tehetségazonosítás, gyermek/tanuló megismerési módszerek, esetleírás